fbpx

Dementia – Punjabi

Get health and wellness information in your language

905-366-1010

For Support in Hindi, Urdu, Tamil, Bengali and Punjabi

Indus Community Services has been one of the agencies funded to contribute to raising awareness in the South Asian Communities. Indus will be developing dementia guides and information tailored for the South Asian communities by providing them with language specific workshops, activity kits, and culturally appropriate awareness-raising campaigns on dementia and brain health.

For information in Hindi, click here.

For information in English, click here.

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (1)। ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (2):
 • ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ
 • ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
 • ਭਾਸ਼ਾ- ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
 • ਮੂਲ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ
 • ਨਿਰਣਾ
 • ਸੰਖੇਪ ਸੋਚ
 • ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਮੂਡ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 452,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਸਨ (3)। ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ (25.1%) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 5.6% ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 452,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੀ ਹਨ।
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੁੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਗੈਰ-ਉਲਟਣਯੋਗ (ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ-ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (5)।
ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਧਮਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (6):
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਭਾਸ਼ਾ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਜਾਣੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਦੇਣਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ
ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਲਾਕੇ/ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ
ਬੋਧਾਤਮਕ ਹੁਨਰ (ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ)ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ
 • ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਲਝਣ
 • ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ)

 

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ (7)। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਕੈਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਹੋਰ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਰੀਏਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ), ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ), ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖੋ
 • ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। - ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਵਾਲ (ਹਾਂ/ਨਹੀਂ)
 • ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ
 • ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ
 • ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ
 • ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ
 • ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ
 • ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਲ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਬਣਾਓ

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਟਾਂ

ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

Option 1: With the pet

Option 2: Without the pet

Joy for all cat or dog(ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ): ਇਸ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ , ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੂਮ ਕਲਰਿੰਗ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕਰ: ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Easy Brain Exercise Book: ਨਿਯਮਤ ਮਾਨਸਿਕ ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Jigsaw Puzzle: ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ jigsaw puzzles ਵਿਜ਼ੂਅਲ-ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਤਰਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਜੇਟ ਟੌਏ/ ਖਿਡੌਣਾ : ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬ, ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਗੇਂਦਾਂ — ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।

ਐਕਵਾ ਪੇਂਟ: ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CONTACT US